dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
APICS - Basics of Supply Chain Management
APICS-CPIM Module 2 : Master Planning of Resources
APICS-CPIM Module 3 : Detailed Scheduling and Planning
APICS-CPIM Module 4 : Execution and Control of Operations
APICS-CPIM Module 5 :Strategic Management of Resources
APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Program
APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Program
American Society of Transportation & Logistics
Certified in Transportation and Logistics (CTL)
dot
dot
Purchasing and Supply Management Certificate Program
SCOR-P (Supply Chain Operations)
dot
dot
Customer-Focused Supply Chain Management for HR and Supply Chain Supporting Professionals
Train the trainer
Manufacturing Control
Operations Management
M-Handling  & Warehouse
ERP (Enterprise Resource)
Lean Workshop Series
Global Sourcing Series
APICS Certified in Logistics and Operations Professionals
Inventory Control  Module
Operations Planning Module
Manufacturing Control Mod.
Operations Management Mod.
Distribution and Logistics Mod.
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Certified in Transportation and Logistics (CTL)
Professional Designation in Logistics and SCM (PLS)
Global Logistics Associate (GLA)  
Gallery
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานสัมนา"ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน APICS เป็นผู้นำแห่งองค์ความรู้"
รายละเอียด:

TLAPS ร่วมกับ Reed Tradex Companny จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ "ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับ APICS เป็นผู้นำแห่งองค์ความรู้" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอันจะส่งผลต่อยอดไปถึงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานให้ได้ผลในสายงานวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้อง MR224 BITEC BANGNA  

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานสัมมนา โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
รายละเอียด:

 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม

ร่วมจัดงานสัมมนาโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล  เปิดประเด็นร่วมเสวนาในหัวข้อ

- “คุณวุฒิวิชาชีพ ศักยภาพการแข่งขันของไทย: ความท้าทาย และอุปสรรค์

- “การบริหาร complexity ในซัพพลายเชน

และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร APICS CPIM และ CSCP ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และฟังสัมมนาในหัวข้อ ประสบการณ์และวิธีการประยุกต์ใช้ Best in Class Practice ในที่ทำงาน” โดย ผู้อำนวยการ สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM International Training Center for Professional Qualifications)

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้อง 406 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หลักสี่) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

จำนวนรูป : 58 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : อบรมโปรแกรม Asprova ASP 2013
รายละเอียด:

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพี้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สถาบัณอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม ได้จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรม Asprova APS (advanced Planning and Scheduling) System with Network Support จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับโลก ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 โดยมี ดร.มนิสรา บารมีชัย  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : CPIM Module 1 : Basics of Supply Chain Management รุ่นที่ 1
รายละเอียด:

  สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม จัดอบรมหลักสูตร "หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม" รุ่นที่1  CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management รุ่นที่ 1 โดยมีระยะเวลาการจัดอบรมตั้งแต่  29-30 มีนาคม, 5-6, 19-20 เมษายน 2556    ณ  ห้องอบรม แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ทองหล่อ

 วิทยากรประจำหลักสูตร

1) ดร.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร

2) คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล

3) ดร.มณิสรา บารมีชัย                                                                                                             

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : GMS Professional Training on Supply Chai Logistics Management (GMS SCLM)
รายละเอียด:

สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม จัดอบรมหลักสูตร GMS Professional Training on Supply Chai Logistics Management (GMS SCLM) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่ระดับสากลของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและผู้ประกอบการไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรระดับบริหารของภาคอุตสาหกรรม สำหรับรองรับการก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ระยะเวลาในการจัดอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2556 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน แบ่งเป็นคนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศสมาชิก GMS รวม 20 คน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เดินทางศึกษาดูงานด้านการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 ณ ไบเทคบางนา

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา BANYAN TREE 10 sEP 2013
รายละเอียด:

ดร.กฤษฎ์  ฉันทจิรพร ผู้บริหาร สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM Executive Education Institute) ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "มาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการพิมพ์" จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้อง Banyan I ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพมหานคร

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ การประหยัดพลังงานจากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานและอาคารทั่วไป
รายละเอียด:

 สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM Executive Education Institute)  จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ การประหยัดพลังงานจากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานและอาคารทั่วไป ให้กับผู้ประกอบการ SME โดยการสนันสนุนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโลตัส สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร ผศ.พิชญ ดาราพงษ์  กิจกรรมการอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้ประกอบการเข้าอบรม 30 ท่าน

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : International Logistic Networking Night Party
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 57 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การฝึกอบรมระยะสั้น ภาคทฤษฎี
รายละเอียด:

 การฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของ กพร.และบุคลากรจาก สรข. 7 เขต

เรื่อง การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพในยุคไร้พรมแดน

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รายละเอียด:

การฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) สำหรับบุคลากร กพร.และบุคลากรจา กสรข 7 เขต เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2556 

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5  [ถัดไป]

© 2010 All rights reserved.

>สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากลเอสซีเอ็ม
SCM Executive Education Institute
Powered by SCM Consultant Limited

3769 Yothin Pattana 11, Praditmanuthum Rd., Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Tel:(+66)0-2946-9316-7
Fax:(+66) 0-2946-9030
Mobile:(+66) 081 875 0404, 089 926 2779
Email:info@scm-education.com